Quả Nhàu Khô Nguyên Chất | 1 Kg

149.000 VND

Quả nhàu khô Cao Bằng nguyên chất loại đẹp chọn lọc, đặt hàng từ người dân, tận tay hái từ rừng. CB Green cung cấp trái nhàu rừng chất lượng.