Chiếu Trúc 1M2 x 2M Chất Lượng, Giá Tốt – CB Green

450.000 VND

Mua chiếu trúc 1m2 x2m loại 1 cao cấp, giá tốt tại Cbgreen.vn. Sản phẩm được sản xuất thủ công tại xưởng trúc với nguyên liệu từ cây trúc bản địa.