Lạp Sườn Cao Bằng Hun Bã Mía | 500G

149.000 VND

Những ai đã từng đi đến Cao Bằng thì không thể bỏ qua món lạp sườn Cao Bằng về làm quà. Lạp xưởng khô nguyên liệu thịt địa phương, giá tốt.